Klienci indywidualni

Rozwiązania prawne dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta

Obsługa klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów indywidualnych pomoc prawną poprzez reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej, porady prawne, udział w negocjacjach, prowadzenie korespondencji przedsądowej, redagowanie i analizę umów oraz w innych obszarach stosownie do zapotrzebowania Klienta.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z OC przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniach sądowych jak również od sprawcy.

PRAWO SPADKOWE

Reprezentacja Klienta w sprawach spadkowych (o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku oraz innych), doradztwo w sprawach spadkowych, w tym przy sporządzaniu testamentu.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Obsługa prawna obrotu nieruchomościami, reprezentowanie Klienta w postępowaniach dotyczących nieruchomości (w tym o zasiedzenie, zwrot nieruchomości, ustanowienie służebności, przywrócenie posiadania), badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej (w tym w sprawach o wydanie warunków zabudowy, wydanie pozwolenia na budowę, opłaty adiacenckiej, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości), sporządzenie odwołań, doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

PRAWO RODZINNE

Reprezentacja przed sądami oraz doradztwo w zakresie rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku, a także majątkowych stosunków małżeńskich.

PRAWO UMÓW

Redagowanie, opiniowanie i analiza umów, dobór skutecznych form zabezpieczenia, negocjowanie warunków umów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, negocjowanie spłaty zadłużenia w imieniu Klienta z dłużnikiem, prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności, monitorowanie egzekucji komorniczej, doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami.

PRAWO KARNE

Reprezentacja strony na każdym etapie postępowania karnego, w tym w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

PRAWO PRACY

Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach ze stosunku pracy, doradztwo prawne w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

MASZ PYTANIA? UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!