Obsługa przedsiębiorców

Nowoczesne rozwiązania dla każdego biznesu

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w ramach kompleksowej, stałej obsługi prawnej, a także na podstawie zleceń, dotyczących konkretnego sporu sądowego lub innej sprawy.

PRAWO UMÓW

Redagowanie, opiniowanie i analiza umów, dobór skutecznych form zabezpieczenia, dostosowywanie umów do obszaru działalności Klienta, negocjowanie warunków umów.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

Bieżące doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorcy, opinie prawne, redagowanie aktów wewnętrznych (regulaminów), doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, korespondencja przedsądowa, negocjacje z kontrahentami.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, obsługa zgromadzeń organów spółek, doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doradztwo i reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przetargowym (przed Zamawiającym i Krajową Izbą Odwoławczą), obsługa Zamawiających w zakresie opracowywania dokumentacji przetargowej (SIWZ i inne).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, negocjowanie spłaty zadłużenia w imieniu Klienta z dłużnikiem, prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności, monitorowanie egzekucji komorniczej, doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami.

INWESTYCJE BUDOWLANE

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, redagowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe, zastępstwo inwestycyjne itp., formalnoprawne przygotowanie inwestycji budowlanej.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej, doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

PRAWO AUTORSKIE

Redagowanie i opiniowane umów z zakresu praw autorskich, ochrona własności intelektualnej.

PRAWO PRACY

Reprezentacja pracodawcy w postępowaniu sądowym w sprawach ze stosunku pracy, doradztwo prawne w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

MASZ PYTANIA? UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!